> Vision og mission – persolog® Danmark

Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

Vision

Vi udvikler organisationer gennem mennesker. Vi skaber mulighed for livslang læring og udvikling.

Mission

persolog® Danmark bidrager til personlig og organisatorisk udvikling og vækst gennem tilvejebringelse af eveidensbaserede internationalt anerkendte ledelses- og vidensværktøjer, som er praktiske, lette at anvende, videnskabeligt dokumenterede og fremtidssikrede.

Målgruppen er personaleansvarlige, HR-specialister, undervisere og rekrutteringsansvarlige, samt selvstændige konsulenter - som anvender persologs koncepter og værktøjer i deres arbejde.