Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

Vores mest udbredte system er persolog® Personfaktor Modellen: Adfærdsprofilen med 2 fortolkningstrin og 20 mønstre, samt Personfaktor Profilen med 7 fortolkningstrin og 20 mønstre.

Den særlige konstruktion af spørgeskemaet muliggør, at man kan tolke på alle tre grafer i profilerne og arbejde mere helhedsorienteret end med rene adfærdsbeskrivelser. Og alligevel er det ligeså hurtigt, effektivt og nemt at arbejde med som andre modeller med fire faktorer.

De fire personfaktorer; D, I, S og K

  • Dominansadfærden udspringer af behovet for styring og kontrol, som gør “D’erne” målrettede, DISKmodellendirekte, utålmodige og resultatorienterede. Gode team-igangsættere.
  • Influerende adfærd (social indflydelse) udspringer af behovet for anerkendelse, som gør “I’erne” entusiastiske, muntre, snakkende og gode til at bringe mennesker sammen trods forskelligheder. Gode teambuildere.
  • Stabilitetssøgende adfærd udspringer af behovet for enighed og stabilitet, som gør “S’erne” loyale, pligtopfyldende, samarbejdsorienterede og accepterende. Gode teamplayere.
  • Kompetencesøgende adfærd udspringer af behovet for kvalitet og præcision, som gør “K’erne” detaljeorienterede, analytiske, kritiske og velovervejede. Gode teamorganisatorer.

Andre redskaber og profilværktøjer baseret på D,I,S og K

Under eet kalder vi personprofiler, hjælpeværktøjer mv. for læringsinstrumenter, og udover ovennævnte findes tilsvarende digitale personprofiler og desuden et modulært sæt af personlige Mestringsprofiler, som udfyldes over nettet.

I det daglige kan du anvende Medarbejderfaktor Profilen til udviklingssamtaler på jobbet og 360 graders evalueringer, samt Kundefaktor Profiler til forberedelse til salgsmøder og til salgstræning eller som forberedelse til vigtige forhandlinger.

En serie af små laminerede tjeklister muliggør opmærksomhedstræning i relation til kommunikation, genkendelse af adfærd, salg, personlig effektivitet, kundeservice m.fl.

Men spørg os om resten og få tilsendt en oversigt over dine muligheder.

Jeres udbytte

  • Personfaktor Modellens styrke er, at den let og enkelt omsætter fokus på mål og tilpasning af adfærd til praksis og skaber øjeblikkelig succes til glæde og gavn for medarbejderne og arbejdspladsen.
  • Profilerne styrker relationerne og bevidstheden om egne og andres styrker på jobbet.
  • Vedholdende brug af udviklingsmodellen skaber forbedret langtidsholdbar produktivitet.
  • I får et fælles sprog og er rammen for positive fælles oplevelser. Og den er let at lære for alle.