> Filosofi – persolog® Danmark

Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

Filosofi

Det handler om mennesker!

Mennesker er vidt forskellige, men mennesker er også ens. Vi har alle vores styrker, begrænsninger og potentialer, og vi kan alle lære at erkende og udvikle disse.

Vores læringsinstrumenter hjælper mennesker til at anerkende og værdsætte både egne og andres egenskaber og forstå, hvorfor vi reagerer, som vi gør.

At være bevidst om sine styrker og svagheder medvirker ikke altså kun til bedre individuel selvforståelse, men er også en stor styrke i accepten af og samarbejdet med andre. Derfor mener vi, at organisationer skal udvikles gennem mennesker.

Personfaktor Modellen og persologs øvrige udviklingsmodeller handler om anerkendende tilgang og inklusion.

”At forstå sig selv er en af de vigtigste færdigheder i livet. Din succes i det professionelle liv er direkte afhængig af dine menneskekundskaber.” – Don Richard Riso

Værdier skaber retning
Kompass_24