> Teamdynamik Profilen – persolog® Danmark

Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

Sammen. Udrette. Mere.

Oplev Teamdynamik Modellen i dit team

Teamdynamik Profilen 916fde2e0bVi gennemfører teamudviklingsforløb baseret på Teamdynamik Modellen og profilen i lukkede virksomhedsinterne forløb. Ønsker du at anvende systemet som certificeret, kan vi gennemføre en lukket certificering efter ønske.

Lær dit eget teambidrag at kende

teaminno_4c_register_web_18Forbedre samarbejdet med persolog® Team Dynamik Modellen:

Teamdynamik Profilkonceptet giver teammedlemmerne redskaber til at styrke den aktive problemløsning, tage ansvar for egen læring og forbedre gruppens trivsel. Profilen er derfor et stærkt værktøj, der kobler både personlig adfærd og bidrag med gruppedynamikker samt udvikler teamets bevidsthed om styrker og udfordringer. Værktøjet kortlægger alle teammedlemmers særegne teamprofil i et fælles overblik, som kan bruges til at lægge de handlingsplaner, der er nødvendige for at opnå fuld succes.

Teamdynamik Profilen er et personligt arbejdshæfte på 39 sider.

For at købe denne profil skal du være certificeret i Team Dynamik systemet. Du kan dog med en anden certificering fra persolog få lov at prøve profilerne af, inden du tager stilling til en autorisation eller certificering. En autorisation koster 6.900 kr. pr. per deltager og en international certificering koster 11.000 kr. excl. moms. Begge valg indebærer en todages træning.