> persolog® Stressprofilen – persolog® Danmark

Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

Stress Modellen er den nyeste udviklingsmodel. Stress er et livsvilkår, som deles af alle, men vi rammes stressmandikke af de samme ting eller påvirkes nødvendigvis negativt af de samme situationer. Stress er udtryk for den energi, vi må udfolde for at håndtere en given situation, og er rammerne og vores egne ressourcer tilstrækkelige, eller har vi en opfattelse af, at det nok skal gå, kan stressen være en positiv og livgivende dynamisk energi. Omvendt med skadelig stress, som er resultatet af en negativ bedømmelse af vores muligheder for at "klare skærene" med de ressourcer, vi har til rådighed og de rammer, vi har til det.

persolog® Stressprofilen kan noget de fleste andre stressprofiler kan og noget, som er helt unikt:

Profilen måler personens eget oplevede belastningsniveau på i alt 11 arbejdsrelaterede stressorer og på 8 stressorer fra vores private liv. Men udover dette kan profilen som noget helt unikt måle fokuspersonens stressrelaterede adfærd, og da vores adfærd adskiller sig meget, kan vi dermed som de eneste på markedet sige noget kvalificeret om, hvilken langtsigtet stresshåndteringsstrategi, der passer bedst til fokuspersonen, hvilket kvalificerer og strukturerer personens copingproces og hjælper til at skabe en udviklingsproces, der passer personen på en objektiv og faktuel måde, der ikke generaliserer eller skærer alle over een kam. Profilen, som er fuldt valideret kommer i første kvartal 2019 i en forbedret udgave med ny repræsentation af modellen og de stressrelaterede adfærdsmønstre baseret på de gode erfaringer, vi har opnået med profilen siden 2011 og feedback fra brugerne og trænerne.

Stress er ikke same-same

Stress kan ikke tackles som one-size-fits-all

Udbyttet for dig, som er terapeut, stresscoach eller psykolog

For dig som fagprofessionel gør profilen dit arbejde med fokuspersonen lettere og mere målrettet fra første færd. Profilen skal først bruges, når fokuspersonen er kommet ud af den akutte fase og sit "aflåste sideleje," hvor denne igen fungerer kognitivt og kan arbejde med sig selv - med din hjælp