Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

persolog i Danmark og Sverige er eet team bestående af dygtige alsidige udviklingskonsulenter, der hver især er overbevisende kapaciteter indenfor deres felt og samtidig har den bredde, som er veluddannede generalisters styrke.

Du vil mærke, at Danmark og Sverige er eet team, hvis du er en del af en organisation, der har medarbejdere fra både dansk og svensk baggrund, og I er afhængige af at lykkes godt på en fælles platform med høj grad af interaktion mellem såvel danske og svenske medarbejdere, som mellem danske og svenske afdelinger og enheder.

Vi gennemfører uddannelse på både dansk og svensk i samme forløb og skaber en aktiv fællesskabskultur og fremmer produktivitet og trivsel på en ensartet genkendelig måde i Danmark og Sverige.

Martin Wiedemann, din persolog træner

Master trainer og udviklingskonsulent, Adm. direktør og partner i persolog® Danmark.

Master trainer og uddannelseschef i persolog® Danmark og Sverige. Martin kan kontaktes på mobil +45 5370 5536 samt maw@persolog.dk

Læs mere

Jens Overgaard Nielsen, din persolog-træner

Master trainer for persolog® Danmark og Sverige, medindehaver af stress-profilen.dk

Du møder Jens på autorisations- og certificeringsseminarer i persolog® Stressmodellen, samt på HRD-uddannelsen

Læs mere

Henrik Søgård Hansen, din persolog-træner

Udviklingskonsulent og master trainer

Henrik er ansvarlig for udvikling og undervisning på læringskoncepter baseret på organisationsteoretiske og socialpsykologiske tilgange med persolog® indhold

Læs mere

Michael Jensen, din persolog træner

Michael Jensen er Master trainer og partner i persolog® Danmark

Michael Jensen er Master trainer og partner i persolog® Danmark. Du vil kunne møde ham på certificerings-, autorisations- og kvalifikations-seminarer. Michael kan kontaktes på mj@persolog.dk

Læs mere