> Personprofiler – persolog® Danmark

Værktøjer til udvikling
af mennesker
og organisationer

persologs profilsystemer

persolog® Danmark arbejder med følgende overordnede person profil systemer; persolog® Personfaktor Modellen (D,I,S,K), persolog® Stressmodellen, persolog® EIS - Employee Integrative System, persolog® Personlig Prioritering & Planlægning og persolog® Team Dynamik Modellen.

Vores mest udbredte system er persolog® Personfaktor Modellen. Personfaktor Modellen opererer med fire overordnede adfærdstræk; D, I, S og K.

  • Dominansadfærden udspringer af behovet for styring og kontrol, som gør “D’erne” målrettede, direkte, utålmodige og resultatorienterede. Gode team-igangsættere.
  • Influerende adfærd (social indflydelse) udspringer af behovet for anerkendelse, som gør “I’erne” entusiastiske, muntre, snakkende og gode til at bringe mennesker sammen trods forskelligheder. Gode teambuildere.
  • Stabilitetssøgende adfærd udspringer af behovet for enighed og stabilitet, som gør “S’erne” loyale, pligtopfyldende, samarbejdsorienterede og accepterende. Gode teamplayere.
  • Kompetencesøgende adfærd udspringer af behovet for kvalitet og præcision, som gør “K’erne” detaljeorienterede, analytiske, kritiske og velovervejede. Gode teamorganisatorer.

persolog® Stressmodellen er et nyudviklet koncept. Stress hører med til arbejdslivets hverdag, som afslapningen gør det, når vi har fri. Det afgørende er, om ledelsen og medarbejderne råder over nogle gode stresshåndteringsressourcer. Den, der har et uproduktivt forhold til sin stress, bliver syg. Kontakt os og hør mere om Stress Modellen, som hjælper til at opbygge produktive ressourcer til håndtering af stress!

persolog® Personlig Prioritering & Planlægning
persolog® Personlig Effektivitets Profil afdækker deltagernes prioriterings- planlægnings- og tidsvaner indenfor 12 områder og træner dem i at udvikle egen tidsadfærd samt lægge en personlig handlingsplan.

Andre profilsystemer

  • persolog® Teamdynamik Modellen
    Team Dynamik systemet beskæftiger sig med teamdynamikker, og den enkeltes bidrag til teamet kortlægges ud fra hovedkategorierne Styrende, Støttende, Bevarende og Tiltrækkende. Desuden analyseres deltagerens evne for hhv. innovation, formidling, forståelse og hukommelse.
  • EIS - Employee Integrative System - Medarbejder Integrations-systemet er et organisationsudviklingssystem, der bidrager til at professionalisere og effektivisere organisationens udvikling og læring - f.eks. i form af rationalisering og kvalificering af intern og ekstern rekruttering ved sammensætning af nye highperformance teams og opbyggelse af interne og eksterne talentbanker.

Kvalitet fra først til sidst

Vore profiler, undervisningsmaterialer og øvrige produkter er beregnet til alle, der arbejder professionelt med HR. Den høje kvalitet skal sikre, at både slutbrugere og den certificerede konsulent eller HR manager får en rigtig god oplevelse. Persologs psykologiske værktøjer underkastes omfattende nationale og internationale undersøgelser, så de lever op til markedets krav om videnskabelig validering og dokumentation.

Vi har mere på hylderne - på mange sprog

Profilporteføljen omfatter flere koncepter, end vi har valgt at oversætte, udvikle og tilpasse på dansk. Nogle af dem vil blive tilgængelige på dansk på et senere tidspunkt, når der er et marked for det. Fælles for de øvrige koncepter er, at de som udgangspunkt findes på hovedsprogene. Kontakt os for mere konkret information om koncepter, modeller og profiler. Se også den tyske hjemmeside eller den engelsksprogede version. Her kan du få inspiration fra andre koncepter, som er tilgængelige på andre sprog end dansk.